1994

1994

Ve Škodovce byla zahájena modernizace celkem 93 pětivozových souprav pražského metra typu 81-71 pro trasy A a B včetně instalace zabezpečovacího zařízení